Povodňový plán obce
565296 Mlékojedy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Povodeň 06/2013 - Terezín - místní část Nové Kopisty. Povodňový plán Terezín Labe 792.000 Ing. Jungmann 05.06.2013 Ústecký kraj Litoměřice Mlékojedy
OÚ Mlékojedy - stanoviště povodňové komise obce www.edpp.cz/dpp/mlekojedy 0.000 Envipartner, s.r.o. Ústecký kraj Litoměřice Mlékojedy
Labe v obci Mlékojedy - po proudu www.edpp.cz/dpp/mlekojedy Labe 0.000 Envipartner, s.r.o. Ústecký kraj Litoměřice Mlékojedy
Labe v obci Mlékojedy - proti proudu www.edpp.cz/dpp/mlekojedy Labe 0.000 Envipartner, s.r.o. Ústecký kraj Litoměřice Mlékojedy
Mlékojedy - vodočetná lať www.edpp.cz/dpp/mlekojedy Labe 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Ústecký kraj Litoměřice Mlékojedy

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3