Povodňový plán obce
565296 Mlékojedy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11216
název Povodňový plán obce Mlékojedy
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/mlekojedy
příslušný VH úřad MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Mlékojedy
adresa Mlékojedy 41 41201 Litoměřice
telefon 774 739 012

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, Brno

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí a zemědělství
č.j. 0000414/15/ŽP/BHo
datum vydání 05.01.2015
podpis Břetislav Holub

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/14/32722
datum vydání 01.12.2014
podpis Ing. P. Jansa

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3