Povodňový plán obce
580074 Damníkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
VD_Damníkov_1 VD na parc .č. 94 IV () 0.000 0.000 Pardubický kraj Lanškroun Damníkov
410020120001 410020120004 410020120001 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku () 0.000 0.090 Pardubický kraj Lanškroun Damníkov
410020120003 410020120009 410020120003 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku () 0.000 0.050 Pardubický kraj Lanškroun Damníkov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3