Povodňový plán obce
580074 Damníkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031344965 Lukovský p. (402140000100) 0.000 0.000 Západní část obce Damníkov oba břehy Obytné budovy Ne Pardubický kraj Lanškroun Damníkov
1031344966 Lukovský p. (402140000100) 0.000 0.000 Pod kostelem oba břehy Obytné budovy Ne Pardubický kraj Lanškroun Damníkov
1031344967 Lukovský p. (402140000100) 0.000 0.000 Východní část obce Damníkov oba břehy Obytné budovy Ne Pardubický kraj Lanškroun Damníkov
1031348677 Lukovský p. (402140000100) 0.000 0.000 U pošty oba břehy Obytné budovy Ne Pardubický kraj Lanškroun Damníkov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3