Povodňový plán obce
580074 Damníkov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11211
název Povodňový plán obce Damníkov
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/damnikov-345
příslušný VH úřad Obecní úřad Damníkov
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Damníkov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Damníkov
adresa Damníkov 9,561 23 Damníkov
telefon 465 394 113

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Damníkov
adresa autora Damníkov 9,561 23 Damníkov

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Jiří Blažek
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Lanškroun - Odbor životního prostředí
č.j. MULA 12761/2015
datum vydání 19.08.2015
podpis Ing. Stanislava Uhrová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM19638/2015-219/ju
datum vydání 25.05.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3