Povodňový plán obce
569976 Dohalice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11206
název Povodňový plán obce Dohalice
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/dohalice-372
příslušný VH úřad Obecní úřad Dohalice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Dohalice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Dohalice
adresa Dohalice 17, 503 13 Dohalice
telefon 495 447 010

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Dohalice
adresa autora Dohalice 17, 503 13 Dohalice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Mgr. Máša Enderlová
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí
č.j. SZ MMHK/027627/2015ŽP1/Tlu MMHK/041535/2015
datum vydání 06.03.2015
podpis Ladislav Tluka

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/14/35963
datum vydání 22.12.2014
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3