Povodňový plán obce
569984 Dolní Přím


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
VD_Dolní_Přím_1 VD na parc. 341/1 IV () 0.000 0.000 Královéhradecký kraj Hradec Králové Dolní Přím
104030180001 104030180020 104030180001 1-04-03 Bystřice () 0.000 0.120 Královéhradecký kraj Hradec Králové Dolní Přím
104030180012 104030180004 104030180012 1-04-03 Bystřice () 0.000 0.090 Královéhradecký kraj Hradec Králové Dolní Přím

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3