Povodňový plán obce
569887 Boharyně


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
VD_Boharyně_1 Vodní nádrž parc. č. 198/9 IV () 0.000 0.000 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
VD_Boharyně_2 Vodní nádrž přírodní parc. č. 51 IV () 0.000 0.000 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
104030191004 104030191001 Žabínek 1-04-03 Bystřice () 0.000 0.820 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
ZM10_59546 104030192001 Žid () 0.000 0.400 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
104030191001 104030191004 104030191001 1-04-03 Bystřice () 0.000 0.190 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
104030191006 104030192004 104030191006 1-04-03 Bystřice () 0.000 0.130 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3