Povodňový plán obce
569887 Boharyně


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11200
název Povodňový plán obce Boharyně
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/boharyne-379
příslušný VH úřad Obecní úřad Boharyně
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Boharyně

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Boharyně
adresa Boharyně 53
telefon 503 23 Boharyně

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Boharyně
adresa autora Boharyně 53, 503 23 Boharyně

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil JUDr. Věra Macháčková
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí
č.j. SZ MMHK ú027627/2015ŽP1/Tlu MMHK/041500/2015
datum vydání 06.03.2015
podpis Ladislav Tluka

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/14/35963
datum vydání 22.12.2014
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3