Povodňový plán obce
569887 Boharyně


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Boharyně - opravené stavidlo u mlýna 0.000 VOP Dolní Bousov 18.08.2014 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
Boharyně objekt mlýna č.p.1 0.000 VOP Dolní Bousov 18.08.2014 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
Boharyně - rybník - nádrž Boharyně 0.000 VOP Dolní Bousov 18.08.2014 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
Boharyně - stavidlo mezi Mlýnským náhonem a tokem Bystřice 0.000 VOP Dolní Bousov 18.08.2014 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
Boharyně - dvojpropustek u č.p. 62 0.000 VOP Dolní Bousov 18.08.2014 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
Boharyně - most přes soutok Bystřice s dalšími vodními toky Bystřice 0.000 VOP Dolní Bousov 18.03.2015 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
Boharyně - most přes soutok Bystřice s dalšími vodními toky s vyznačeným hlásným profilem Bystřice 0.000 VOP Dolní Bousov 18.08.2014 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
hladinoměr Bystřice 0.000 Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně
hlásný profil osazaný hladinoměrným čidlem Bystřice 0.000 VOP Královéhradecký kraj Hradec Králové Boharyně

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3