Povodňový plán obce
570729 Radostov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
ZM10_72824 104030180009 Kohoutův rybník () 0.000 0.210 Královéhradecký kraj Hradec Králové Radostov
104030170003 104030170002 Rokytník 1-04-03 Bystřice () 0.000 0.110 Královéhradecký kraj Hradec Králové Radostov
VD_Radostov_1 Vodní nádrž přírodní na parc. č. 14/1 IV () 0.000 0.000 Královéhradecký kraj Hradec Králové Radostov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3