Povodňový plán obce
570729 Radostov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11199
název Povodňový plán obce Radostov
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/radostov-370
příslušný VH úřad Obecní úřad Radostov
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Radostov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Radostov
adresa Radostov č.p. 54, 503 27 Radostov
telefon 498 773 910

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Radostov
adresa autora Radostov č.p. 54, 503 27 Radostov

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Eva Vašáková
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí
č.j. SZ MMHK/027627/2015ŽP1/Tlu MMHK/041593/2015
datum vydání 06.03.2015
podpis Ladislav Tluka

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/14/35963
datum vydání 22.12.2014
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3