Povodňový plán obce
584282 Židlochovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11198
název Povodňový plán města Židlochovice
web veřejné verze http://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/bezpecnost-obyvatel/povodnovy-plan-mesta-zidlochovice/
příslušný VH úřad Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Město Židlochovice
adresa Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
telefon 547 428 711

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 16.04.2010
č.j. KS/2010
autor Město Židlochovice
adresa autora Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Město Židlochovice
zpracovatel digitální verze 3T PROMO, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Město Židlochovice
zodpovědná osoba starosta
č.j. KS/2010
datum schválení 16.04.2010

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
č.j. OZP/24866/2011/VM
datum vydání 01.11.2011
podpis Ing. Milan Komenda

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PM/012037/2010-219/Pr
datum vydání 31.03.2010
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3