Povodňový plán obce
563552 Desná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11193
název Povodňový plán obce Desná
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/desna-349
příslušný VH úřad Městský úřad Desná
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Desná

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Desná
adresa Krkonošská 318, 468 61 Desná II
telefon 483 337 941

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Městský úřad Desná
adresa autora Krkonošská 318, 468 61 Desná II

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Jaroslav Kořínek
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Tanvald
č.j. MěUT/07241/2015
datum vydání 22.04.2015
podpis Ing. Jindřich Kozlovský

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/14/36230
datum vydání 09.01.2015
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3