Povodňový plán obce
577898 Březiny


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11174
název Digitální povodňový plán obce Březiny
web veřejné verze http://by.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Březiny

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Březiny
adresa Obecní úřad Březiny, Březiny 32, 57201 Polička
telefon 420461746553

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
č.j. MP/22527/2014/OÚPRaŽP/KlR
datum vydání 18.11.2014
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno / Lesy ČR s.p. ST Brno
č.j. PM054911/2014-219/To / LCR952/004544/2014
datum vydání 25.11.2014
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3