Povodňový plán obce
584843 Přibice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031344309 Jihlava (416520000100) 7.000 7.000 Kabiny TJ Přibice levý břeh Sportovní Ne Jihomoravský kraj Pohořelice Přibice
1031344311 Jihlava (416520000100) 7.000 7.300 Ohrožené objekty Přibice - Q100 levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Pohořelice Přibice
1031344308 Jihlava (416520000100) 7.050 7.050 ČOV Přibice levý břeh Čistírna odpadních vod Ne Jihomoravský kraj Pohořelice Přibice
1031344310 Jihlava (416520000100) 7.300 7.000 Ohrožené objekty Přibice - Q20 levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Pohořelice Přibice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3