Povodňový plán obce
584843 Přibice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
398 Jihlava 7.460 Přibice A Přibice - ústí toku do VD Nové Mlýny 250 70.000 310 101.000 370 142.000 Jihomoravský kraj Pohořelice Přibice
C1414_02 Jihlava 16.440 Smolín_H C Pohořelice a obce po toku. 300 0.000 350 0.000 375 0.000 Jihomoravský kraj Pohořelice Pohořelice
397 Jihlava 32.950 Ivančice A Ivančice - Přibice 270 69.400 320 92.900 380 121.000 Jihomoravský kraj Ivančice Ivančice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3