Povodňový plán obce
584843 Přibice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11171
název Povodňová komise obce Přibice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/pribice
příslušný VH úřad MěÚ pohořelice, odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název  
adresa  
telefon  

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Envipartner s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, Brno

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Pohořelice
č.j. MUPO 43881/2014
datum vydání 14.10.2014
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy
č.j. PM39767/2014-219/Ju
datum vydání 23.09.2014
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3