Povodňový plán obce
538744 Březnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
413010650004 413 010 650 004 IV 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu nepojmenovaný (408580001800) (408580001800) 0.700 Faldíková Eva, č.p. 413, 76001 Březnice Kozmíková Marie Magda, č.p. 356, 76001 Březnice ZD Březnice 0.194 Zlínský kraj Zlín Březnice
413010650005 413010650005 IV 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu nepojmenovaný (408580003200) (408580003200) 0.500 Paseka Ladislav, Pod Strání 90, Prštné, 76001 Zlín Paseka Ladislav, Pod Strání 90, Prštné, 76001 Zlín 0.215 Zlínský kraj Zlín Březnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3