Povodňový plán obce
538744 Březnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVH dokumenty v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Typ dokumentu Název Popis Poznámka Autor/Vydavatel Platnost od
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12324214.pdf Stanoviska správce toků Povodí Moravy s.p., Brno 27.11.2014
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12324220.pdf Stanoviska správce toků Lesy ČR s.p. ST Vsetín 05.11.2014
soulad http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12325360.PDF Soulad s PP ORP Zlín Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství 03.12.2014

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3