Povodňový plán obce
538744 Březnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
1579 Místní komunikace obce Březnice Při rozvodnění Březnice (průtok Q100), dojde k zaplavení místní komunikace podél toku Březnice v katastru obce Březnice). Březnice (408580000100) 22.500 Zlínský kraj Zlín Březnice
1577 Silnice II/490 směr Bohuslavice u Zlína Při rozvodnění řeky Březnice (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice II/490 v délce cca 380 m a mostů 490-019 v katastru obce Bohuslavice u Zlína. Březnice (408580000100) 19.200 Zlínský kraj Zlín Březnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3