Povodňový plán obce
538744 Březnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031344404 Březnice (408580000100) 20.791 19.793 Obytná zástavba – jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 20, 791 po ř.km 19, 793) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344403 Březnice (408580000100) 21.073 20.791 Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 21, 073 po ř.km 20, 791) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344402 Březnice (408580000100) 21.506 21.073 Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březnice (od ř.km 21, 506 po ř.km 21, 073) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344401 Březnice (408580000100) 22.223 21.506 Obytná zástavba - střed obce Březnice (od ř.km 22, 223 po ř.km 21, 506) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344400 Březnice (408580000100) 22.609 22.223 Obytná zástavba - střed obce Březnice (od ř.km 22, 609 po ř.km 22, 223) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344399 Březnice (408580000100) 23.063 22.609 Obytná zástavba - severovýchodní část obce Březnice (od ř.km 23, 063 po ř.km 22, 609) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344398 Březnice (408580000100) 24.000 23.063 Obytná zástavba - severovýchodní část obce Březnice (od pramene po ř.km 23, 063) oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344405 Březnice (408580000100) 0.000 0.000 Pálenice Březnice u Zlína levý břeh Služby Ne Zlínský kraj Zlín Březnice
1031344406 Březnice (408580000100) 0.000 0.000 Obecní knihovna Březnice pravý břeh Služby Ne Zlínský kraj Zlín Březnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3