Povodňový plán obce
538744 Březnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy




Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11168
název Digitální povodňový plán obce Březnice
web veřejné verze http://br.povodnoveplany.cz
příslušný VH úřad MÚ Zlín, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Březnice
adresa Obecní úřad Březnice 485, 760 01 Zlín
telefon 420577991165

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Březnice
zodpovědná osoba Josef Hutěčka, starosta
č.j. 14-02-14
datum schválení 11.12.2014

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. MMZL 181239/2014 OŽPaZ
datum vydání 03.12.2014
podpis Ing. Robert Navrátil

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno ; Lesy ČR s.p. ST Vsetín
č.j. PM54913/2014-219/Ju ; LCR957/005215/2014
datum vydání 05.11.2014
podpis Ing. Michaela Juříčková, Ing. Milan Večeřa





správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3