Povodňový plán obce
538744 Březnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
47595 Lokalita Kříby Terénní zářez z lokality Kříby, č.p. 101,56 SZ Zlínský kraj Zlín Březnice
47596 Lokalita Marušky Terénní zářez z lokality Maruška, č.p. 34,35,594,0371,248 JJZ Zlínský kraj Zlín Březnice
47594 Lokalita Marušky -terénní zářez Ohrožení blesk. povodní č.p. 536, 579, 541, 397, 515 VJV Zlínský kraj Zlín Březnice
47597 Terénní zářez Možná blesk. povodeň, ohr. nem. č.p. 517,259,265,263 JJZ Zlínský kraj Zlín Březnice
47598 Terénní zářez Svahová zástavba č.p. 129,2121,130,125,127 JJV Zlínský kraj Zlín Březnice
47599 Terénní zářez Ohrožení blesk. povodní č.p. 104,94,24,196,77 SSZ Zlínský kraj Zlín Březnice
47600 Terénní zářez Ohrožení blesk. povodní č.p. 126,20,93 SSZ Zlínský kraj Zlín Březnice
47601 Terénní zářez Ohoržení blesk. povodní SV lokalita Březnice S Zlínský kraj Zlín Březnice
47602 Terénní zářez - lokalita Záhutí Terénní zářez v severní částí obce Březnice J Zlínský kraj Zlín Březnice
47603 Terénní zářez podél bezejmenného toku Ohrožení blesk. povodní č.p.180, 476, 357 S Zlínský kraj Zlín Březnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3