Povodňový plán obce
583766 Rajhradice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031348572 Litava (415600000100) 0.000 0.000 RD ul. Opatovická - I. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348577 Litava (415600000100) 0.000 0.000 RD ul. Opatovická 121 nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348576 Litava (415600000100) 0.000 0.000 RD ul. Nová 413 nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348575 Litava (415600000100) 0.000 0.000 RD ul. U Zvonice nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348574 Litava (415600000100) 0.000 0.000 RD ul. Konopná nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348573 Litava (415600000100) 0.000 0.000 RD ul. Opatovická - II. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348571 () 0.000 0.000 Areál AGROSERVIS nevyplněno Zemědělství Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348459 () 0.000 0.000 Podtlaková a přečerpávací stanice Loučka nevyplněno Neurčený účel objektu Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031348462 () 0.000 0.000 Sběrný dvůr Rajhradice nevyplněno Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice
1031356453 () 0.000 0.000 Sběrný dvůr Rajhradice nevyplněno Skládka Ne Jihomoravský kraj Židlochovice Rajhradice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3