Povodňový plán obce
583766 Rajhradice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11155
název Povodňový plán obce Rajhradice
web veřejné verze http://www.rajhradice.digitalni-povodnovy-plan.cz
příslušný VH úřad Městský úřad Židlochovice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Rajhradice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Rajhradice
adresa Krátká 379, 664 61 Rajhradice
telefon 547232319

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 06.11.2014
č.j. 2014
autor Obec Rajhradice
adresa autora Krátká 379, 664 61 Rajhradice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Obec Rajhradice
zpracovatel digitální verze 3T PROMO, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Rajhradice
zodpovědná osoba Luboš Přichystal
č.j. 1169/2014
datum schválení 06.11.2014

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Židlochovice
č.j. OZP/18934/2014
datum vydání 30.11.2014
podpis Ing. Milan Komenda

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PMO/28748/2015-219/Ze
datum vydání 29.05.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3