Povodňový plán obce
575879 Uhersko


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031343385 nepojmenovaný (105430001200) (105430001200) 0.100 0.100 Ohrožující objekt pravý břeh Čistírna odpadních vod Ne Pardubický kraj Holice Uhersko
1031343384 nepojmenovaný (105430001200) (105430001200) 0.300 0.250 Ohrožené objekty pravý břeh Obytné budovy Ne Pardubický kraj Holice Uhersko
1031343383 nepojmenovaný (105430001200) (105430001200) 0.800 0.750 Ohrožené objekty pravý břeh Obytné budovy Ano Pardubický kraj Holice Uhersko

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3