Povodňový plán obce
550086 Křídlůvky


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031343758 Dyje (411200000100) 95.000 95.000 Křídlůvky - č.p. 157 levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Znojmo Křídlůvky
1031343760 Dyje (411200000100) 95.700 96.100 Křídlůvky - č.p. 107, 132, 134, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 156, 158, 160, 176 levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Znojmo Křídlůvky

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3