Povodňový plán obce
550086 Křídlůvky


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11118
název Povodňový plán obce Křídlůvky
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/kridluvky/
příslušný VH úřad Městský úřad Znojmo - úřad životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Křídlůvky

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Křídlůvky
adresa Křídlůvky 67, 671 28 pošta Jaroslavice
telefon 515 275 170

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Znojmo - Odbor životního prostředí
č.j. MUZN 30458/2015
datum vydání 27.05.2015
podpis Ing. Jana Stará

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM050391/2014-219/To
datum vydání 22.10.2014
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3