Povodňový plán obce
579645 Rudník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
4 Čistá 6.600 Rudník B celý tok 70 0.000 120 0.000 150 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579114_02 Čistá 13.300 Černý Důl - 2 C 80 0.000 100 0.000 120 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Černý Důl
C3 Čistá 16.300 Čistá C 60 0.000 80 0.000 100 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Černý Důl
OBC579114_01 Čistá 18.300 Černý Důl - 1 C 80 0.000 100 0.000 120 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Černý Důl
OBC579645_05 Čistá 0.000 Rudník - tok Čistá – u samoobsluhy C 70 0.000 120 0.000 150 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579645_07 Čistá 0.000 Rudník - tok Čistá - u Avonu C 70 0.000 120 0.000 150 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579645_06 Čistá 0.000 Rudník - tok Čistá – Arnultovice – u Kaštanu C 70 0.000 120 0.000 150 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579645_01 Javornický p. 0.000 Rudník - Javornický potok – část Javorník C 110 0.000 145 0.000 160 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579645_02 Luční p. 0.000 Rudník - Luční potok – u Pily C 70 0.000 95 0.000 120 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579645_03 Luční p. 0.000 Rudník - Luční potok – u domu č. p. 493 C 110 0.000 140 0.000 165 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník
OBC579645_04 Luční p. 0.000 Rudník - Luční potok – před OÚ C 80 0.000 140 0.000 170 0.000 Královéhradecký kraj Vrchlabí Rudník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3