Povodňový plán obce
542687 Horní Bečva


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11076
název Povodňový plán obce Horní Bečva
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/horni-becva-189
příslušný VH úřad Obecní úřad Horní Bečva
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Horní Bečva

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Horní Bečva
adresa Obecní úřad Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57
telefon 571 645 249

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Horní Bečva
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obecní úřad Horní Bečva
zodpovědná osoba Oldřich Ondryáš
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
č.j. MěÚ-RpR/15080/2014
datum vydání 28.04.2014
podpis Jana Čotková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p.
č.j. PM005587/2014-219/To
datum vydání 07.03.2014
podpis Ing. Tomáš Kříž

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3