Povodňový plán obce
542687 Horní Bečva


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
6442 Horní Bečva_bezejmenný tok Ohrožení navýšením hladiny bezejmenného toku nadměrnými srážkami a přelití vody na hlavní komunikaci J Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva
6409 Horní Bečva_u potoka Hluboký Ohrožení od extravilánových splachů z polí, luk a lesů po obou březích Hlubokého potoka J Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva
6407 Horní Bečva_u potoka Liščí Ohrožení od extravilánových splachů z polí, luk a lesů po obou březích Liščího potoka J Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva
6408 Horní Bečva_u potoka Sergáč Ohrožení od extravilánových splachů z polí, luk a lesů po obou březích potoka Sergáč S Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva
7772 Kněhyňka Rychlý odtok vody tokem Kněhyňka Z Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Horní Bečva
7771 Komárovský potok Rychlý odtok vody Komárovským potokem JJZ Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Prostřední Bečva

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3