Povodňový plán obce
570001 Hlušice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Stanoviště PK obce Hlušice 0.000 Envipartner s.r.o. 20.05.2014 Královéhradecký kraj Nový Bydžov Hlušice
Nový rybník Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/hlusice 0.000 Envipartner s.r.o. 20.05.2014 Královéhradecký kraj Nový Bydžov Hlušice
Vodní nádrž Hliňák Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/hlusice 0.000 Envipartner s.r.o. 20.06.2014 Královéhradecký kraj Nový Bydžov Hlušice
Hlásný profil kategorie C přes bezejmenný tok Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/hlusice 0.000 obec Hlušice Královéhradecký kraj Nový Bydžov Hlušice
Srážkoměrná stanice obce Hlušice digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/hlusice 0.000 KOCMAN envimonitoring s.r.o. Královéhradecký kraj Nový Bydžov Hlušice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3