Povodňový plán obce
515191 Lobodice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031343656 Blata (406200000100) 1.000 1.000 Podzemní zásobník plynu Lobodice pravý břeh Výrobní a skladové prostory Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344159 Mlýnský náhon (406600001400) 6.200 6.500 Lobodice - budovy podél Mlýnského náhonu oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344160 Mlýnský náhon (406600001400) 6.600 6.700 Lobodice - budovy okolo mlýnu oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344161 Mlýnský náhon (406600001400) 6.700 6.800 Lobodice - SV část obce pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344155 Mlýnský náhon (406600001400) 0.000 0.000 Lobodice - JZ část obce pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344156 Mlýnský náhon (406600001400) 0.000 0.000 Lobodice - ulice mezi točnou autobusu a obecním úřadem pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344157 Mlýnský náhon (406600001400) 0.000 0.000 Lobodice - ulice od točny autobosu po most přes Mlýnský náhon pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1031344158 Mlýnský náhon (406600001400) 0.000 0.000 Lobodice - část obce Chrbov oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Lobodice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3