Povodňový plán obce
579734 Svoboda nad Úpou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11051
název Povodňový plán - Město Svoboda nad Úpou
web veřejné verze https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/svoboda-nad-upou/
příslušný VH úřad Městský úřad Trutnov
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Svoboda nad Úpou

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Svoboda nad Úpou
adresa Náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
telefon 499 871 105

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 30.11.2017
č.j.  
autor Šindlar s. r. o.
adresa autora Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze  

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil MěÚ Svoboda nad Úpou
zodpovědná osoba Ing. Jiří Špetla
č.j.  
datum schválení 13.11.2017

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí
č.j. 118188/2017
datum vydání 30.11.2017
podpis Ing. Vendula Kasperová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/Ja/17/51534
datum vydání 28.11.2017
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3