Povodňový plán obce
577456 Rokytnice nad Jizerou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11028
název Povodňový plán Rokytnice nad Jizerou
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/rokytnice-nad-jizerou-320
příslušný VH úřad Město Rokytnice nad Jizerou
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Město Rokytnice nad Jizerou

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
adresa Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
telefon 481 549 311

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Město Rokytnice nad Jizerou
adresa autora Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil MÚ Rokytnice nad Jizerou
zodpovědná osoba Ing. Petr Matyáš
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Jilemnice – odbor životního prostředí
č.j. PDMUJI 10957/2014
datum vydání 08.09.2014
podpis Ing. Václav Myslivec

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe
č.j. VHD/14/21641
datum vydání 06.08.2014
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3