Povodňový plán obce
577456 Rokytnice nad Jizerou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC577456_01 Černý p. 0.000 Rokytnice n.J.-Černý potok–Horní Rokytnice(u objektu 295) C 45 0.000 65 0.000 95 0.000 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
OBC577456_02 Huťský p. 0.000 Rokytnice n.J.-Huťský potok-Horní Rokytnice (u ČSAD) C 45 0.000 70 0.000 102 0.000 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
OBC577456_04 Huťský p. 0.000 Rokytnice n.J.-soutok Huťského potoka pod kostelem C 60 0.000 80 0.000 115 0.000 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
OBC577456_03 Huťský p. 0.000 Rokytnice n.J.-Huťský potok-Dolní náměstí C 45 0.000 69 0.000 80 0.000 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
64 Jizera 131.750 Jablonec nad Jizerou A horní tok Jizery po ústí Jizerky 150 56.800 180 74.600 210 94.400 Liberecký kraj Jilemnice Jablonec nad Jizerou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3