Povodňový plán obce
577456 Rokytnice nad Jizerou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Rokytnice nad Jizerou - nálety rostlin na pravém břehu omezují odtokové poměry, zadržují splaveniny, místy poškozují břehové hrany Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Vlivem eroze, povodňových stavů a stavu na komunikaci došlo místy k výrazným nátrhům a následnému vysypání kamenného zdiva do toku Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Pravý břeh – podemleté břehové zdivo, kameny v toku a místy naplavené předměty, na obou březích se pak nacházejí četné nálety rostlin Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - V blízkosti toku se nachází splavitelný materiál (palety, dřevo, odpady, kovové díly apod.) Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - mostek u ČOV možnost záchytu většího množství dřeva a omezení průtoku Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Na pravém břehu je četně uskladněn odplavitelný materiál – dřevo Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Za objektem č. p. 161 je četně uskladněn odpadový materiál v bezprostředním sousedství toku. Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Zatrubnění pod náměstím,V toku se zde nacházejí splavované předměty a usazené zdivo, které zadržuje další naplaveniny Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou- V korytě po toku výše nad zatrubnění se nacházejí místy stromy v korytě, na levém břehu (u objektu č. p. 193 je umístěn drobný materiál Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - vodoteč ze sídliště Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou- U objektu č. p. 270 - jsou v korytě místy napadané dřeviny Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - U Vocta. V lokalitě se nachází potenciálně ohrožený objekt č. p. 41. Výše po toku jsou místy podemleté zděné břehy Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou - Na levém břehu je místo uskladnění posečené trávy Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 10.06.2014 Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
vodočetná lať a vyznačené SPA Černý p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
hladinoměrné čidlo, vyznačené SPA 8/2015 Černý p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
hladinoměrné čidlo, vodočetná lať a vyznačené SPA 8/2015 Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
značky stupňů povodňové aktivity Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
Hladinoměrné čidlo a vodočetná lať se značkami SPA 8/2015 Huťský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
srážkoměrná stanice U Zalomenýho 0.000 JD Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou
srážkoměrná stanice Studenov 0.000 JD Liberecký kraj Jilemnice Rokytnice nad Jizerou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3