Povodňový plán obce
564168 Krásný Les


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
2696 Krásný Les - u Obecního úřadu Hrozba vybřežení vodního toku již při Q5. Při ucpání mostu č. 2911-5 naplaveninami působí most jako hráz ped kterou se kupí povodňové vody. Řasnice (207980000100) 8.500 Liberecký kraj Frýdlant Krásný Les
2695 Krásný Les ve směru na Dolní Řasnici Hrozba vybřežení Řasnice a zaplavení hlavní komunikace č. 2911 v oblasti od č.p. 22 k OÚ č.p.122 při Q20. Řasnice (207980000100) 8.000 Liberecký kraj Frýdlant Krásný Les
1989 Řasnice (při Q5), lokalita u hřiště Hrozba ucpání naplavenina a rozliv nad mostní profil a zaplavení silnice III. třídy ve směru na Frýdlant. Řasnice (207980000100) 5.000 Liberecký kraj Frýdlant Krásný Les

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3