Povodňový plán obce
568392 Doloplazy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Srážkoměrná stanice Doloplazy http://www.edpp.cz/dpp/doloplazy 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Olomoucký kraj Olomouc Doloplazy
Výtok Týnečky ze zatrubnění v Doloplazech http://www.edpp.cz/dpp/doloplazy Týnečka 13.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.09.2013 Olomoucký kraj Olomouc Doloplazy
Malá nádrž u ČOV v Doloplazech http://www.edpp.cz/dpp/doloplazy 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.09.2013 Olomoucký kraj Olomouc Doloplazy
Vodní nádrž pod obcí Doloplazy, kterou protéká Týnečka http://www.edpp.cz/dpp/doloplazy Týnečka 12.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.09.2013 Olomoucký kraj Olomouc Doloplazy
Stanoviště PK – Obecní úřad Doloplazy 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 22.09.2013 Olomoucký kraj Olomouc Doloplazy

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3