Povodňový plán obce
583189 Jiříkovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
9223 Roketnice 2.290 2.290 Silniční most na ulici Šlapánská v jihozápadní části obce nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Šlapanice Jiříkovice
9222 Roketnice 3.750 3.750 Most nezpevněné komunikace u střelnice nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Šlapanice Jiříkovice
9224 Romza 0.090 0.090 Silniční most na ulici Za humny u č. p. 257 nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Šlapanice Jiříkovice
9225 Romza 0.190 0.190 Silniční most č. 4174-1 nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Šlapanice Jiříkovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3