Povodňový plán obce
583189 Jiříkovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10999
název Povodňový plán obce Jiříkovice
web veřejné verze http://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/jirikovice-135
příslušný VH úřad Obecní úřad Jiříkovice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Jiříkovice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Jiříkovice
adresa Za školou 230, 664 51 Jiříkovice
telefon 544 243 523

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Jiříkovice
adresa autora Za školou 230, 664 51 Jiříkovice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Ing. Rudolf Staněk
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Šlapanice - odbor životního prostředí
č.j. OŽP-ČJ/69812-13/BER
datum vydání 17.12.2013
podpis Ing. Rostislav Beránek

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PM047698/2013-219/To
datum vydání 12.11.2013
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3