Povodňový plán obce
584321 Boleradice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
417010360002 417010360002 Boleradický rybník IV 4-17-01 Dyje od Svratky po ústí Haraska (419810000100) 0.000 Většinovým vlastníkem je stát Povodí Moravy, s.p. 3.050 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
MZE2012_SN_220 415031040016 VD Suchá nádrž nad Boleradickým rybníkem IV Haraska (419810000100) 0.000 Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. 0.020 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3