Povodňový plán obce
584321 Boleradice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10998
název Povodňový plán městyse Boleradice
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/boleradice-115
příslušný VH úřad Úřad městyse Boleradice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Úřad městyse Boleradice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Úřad městyse Boleradice
adresa Boleradice č. p.401, 691 12
telefon 519 423 185

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Úřad městyse Boleradice
adresa autora Boleradice č.p. 401, 691 12

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Bohuslav Barek
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Hustopeče - odbor životního prostředí
č.j. MUH/39814/13/320
datum vydání 26.11.2013
podpis Ing. Miroslav Hanzlíček

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PM034648/2013-219/To
datum vydání 16.08.2013
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3