Povodňový plán obce
584321 Boleradice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Boleradice hráz Boleradického rybníka 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.04.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice objekt levý břeh Harasky pod odtokem z Boleradického rybníku 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice odtokový propustek Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice regulované břehy Harasky - dřevěné palisádování Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice mostek v zastavěné části obce Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice ohrožené nemovitosti po obou březích Harasky 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice hlásný profil s hladinoměrným čidlem Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice oblast extravilánových splachů 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice zástavba podél toku v centrální části obce Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice mostek v blízkosti OÚ - centrální část obce Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice mostky v blízkosti OÚ centrální část obce Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.04.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice mostek v JV části obce Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice objekty podél toku v JV části obce - proti proudu 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice objekty podél toku v JV části obce - po proudu Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
Boleradice pomocný hlásný profil na mostku v JV části obce Haraska 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 26.03.2014 Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
srážkoměrné čidlo Boleradice 0.000 JD Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3