Povodňový plán obce
584321 Boleradice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
7257 Boleradice severozápad - za zastavěnou částí obce VJV Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice
6427 Boleradice - jihozápadní část obce svahy západně a jihozápadně od městyse: ohrožují zastavěnou část katastrálního území městyse Boleradice i celkové zhoršují průběh povodní tím, že nekontrolovaně přitékají do Harasky a celkově navyšují průtok v městysi a zanášejí koryto splaven SV Jihomoravský kraj Hustopeče Boleradice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3