Povodňový plán obce
597724 Razová


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031347938 Razovský p. (202980000100) 0.000 0.000 Pravý břeh, horní tok Razovského p. nevyplněno Obytné budovy Ne Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
1031347939 Razovský p. (202980000100) 0.000 0.000 Levý břeh, horní tok Razovského p. nevyplněno Čistírna odpadních vod Ne Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
1031347940 Razovský p. (202980000100) 0.000 0.000 Pravý břeh, dolní tok Razovského p. nevyplněno Obytné budovy Ne Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
1031347941 Razovský p. (202980000100) 0.000 0.000 Levý břeh, dolní tok Razovského p. nevyplněno Obytné budovy Ne Moravskoslezský kraj Bruntál Razová

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3