Povodňový plán obce
597724 Razová


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 10996
název Povodňový plán obce Razová
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/razova-122
příslušný VH úřad Obec Razová
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obec Razová

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Razová
adresa Razová č.p. 351, 792 01
telefon 554 765 013

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Razová
adresa autora Razová 351, 792 01

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Ing. Václav Bártek
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Bruntál
č.j. MUBR/30895-14/kut - OŽP-11194/2013/kut
datum vydání 20.05.2014
podpis Mgr. Vladimír Procházka

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s. p.
č.j. 10787/922/45.15/2013
datum vydání 20.08.2013
podpis Ing. Jiří Pagáč, v.z. Ing. Zdráhal

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3