Povodňový plán obce
597724 Razová


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Razová - Most přes Razovský potok Razovský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - poškození terénu splachy a bezejmennou vodotečí 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - zatrubnění odtokové vodoteče podél hlavní komunikace I. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - zatrubnění odtokové vodoteče podél hlavní komunikace II. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - zatrubnění odtokové vodoteče podél hlavní komunikace III. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - propustek Razovský potok 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - soutok Razovského p. a pravostranného bezejmenného přítoku u domu č.p. 324 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - mostek nad soutokem u domu č.p. 375 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - mostek nad soutokem u domu č.p. 381 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - kapacitní most na Razovském p. na silnici I/452 (Bruntál-Leskovec nad Moravicí) Razovský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - most přes Razovský potok pod soutokem u domu č.p. 202 Razovský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
0.000 neuveden Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - most přes Razovský potok pod soutokem u domu č.p. 202 - umístěn pomocný hlásný profil kat. C Razovský p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - Obecní úřad Razová 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - levý břeh Razovského potoka 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razová - maringotky v bezprostřední blízkosti Razovského p. 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 18.04.2013 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Srážkoměr Razová 0.000 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
Razovský p. 3.000 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová
hladinoměrné čidlo Razová Razovský p. 0.000 Moravskoslezský kraj Bruntál Razová

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3