Povodňový plán obce
575500 Přelouč


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
4585 Labe (100010000100) 0.000 0.000 obytné domy 1 pravý břeh Obytné budovy Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4588 Labe (100010000100) 0.000 0.000 AOZ levý břeh Průmysl Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4808 Labe (100010000100) 0.000 0.000 obytné domy levý břeh Obytné budovy Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4809 Labe (100010000100) 0.000 0.000 obytné domy 2 levý břeh Obytné budovy Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4586 Labe (100010000100) 0.000 0.000 hromadné garáže 25 stání levý břeh Garáže Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4807 Labe (100010000100) 0.000 0.000 ČOV Přelouč nevyplněno Čistírna odpadních vod Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4587 Labe (100010000100) 0.000 0.000 čp. 357 za AOZ levý břeh Obytné budovy Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
4584 Labe (100010000100) 0.000 0.000 sportovní areál a Rugby club levý břeh Sportovní Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč
1031347642 Labe (100010000100) 0.000 0.000 Obytné domy 3 pravý břeh Obytné budovy Ne Pardubický kraj Přelouč Přelouč

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3